TF BANK: AMBITION HÖG TILLVÄXT KREDITKORT TYSKLAND STÅR SIG 2 H

2022-07-12 07:22:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) TF Banks kreditkortsverksamhet i Tyskland har ett starkt momentum och ambitionen är att den höga tillväxten ska hålla i sig resten av året, skriver vd Mattias Carlsson i delårsrapporten.

Under april implementerade TF bank en modifierad kreditstrategi och ökade investeringstakten i den digitala marknadsföringen av sina tyska kreditkort.

"Utfallet av dessa aktiviteter var mycket positivt och resulterade i att den tyska låneportföljen ökade med hela 20 procent under kvartalet", skriver vd:n.

Vidare räknar Mattias Carlsson med att TF Banks Haypp-avtal i Norge kommer att bidra till fortsatt volymtillväxt för bolagets Ecommerce Solutions-segment. Den nordiska verksamheten inom Consumer Lending väntas däremot expandera i en något lugnare takt jämfört med det andra kvartalet.

"I Baltikum kommer vi också vara något mer återhållsamma, även om det är stor efterfrågan på våra låneprodukter", konstaterar vd:n.Direkt-SE