TF Bank AB (publ): Valberedningens förslag till TF Banks årsstämma 2023

2023-03-28 08:45:00

Föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Föreslås omval av John Brehmer, Niklas Johansson, Michael Lindengren, Sara Mindus och Fredrik Oweson som styrelseledamöter.

Mari Thjømøe har avböjt omval.

Föreslås nyval av Arti Zeighami som styrelseledamot. Arti Zeighami är född 1970 och svensk medborgare. Arti Zeighami är sedan 2021 Senior advisor avseende AI@scalesamt Partner och Director för Boston Consulting Group (BCG X). Innan sin roll på Boston Consulting Group var Arti Zeighami på H&M Group som Group Chief Data & Analytics Officer, och innan dess, Global Head of Advanced Analytics & AI med globalt ansvar för att driva omställningen till AI & datadriven verksamhet samt accelerering av digitaliseringen med avseende på detta. Arti Zeighami har inga andra styrelseuppdrag. Arti Zeighami har studerat elektroteknik på Kungliga Tekniska Högskolan samt ekonomi på Stockholms universitet.

Föreslås omval av John Brehmer som styrelseordförande.

Valberedningen består av ordföranden Paul Källenius (TFB Holding AB), Erik Selin (Erik Selin Fastigheter Aktiebolag), Jonas Weil (Proventus Aktiebolag) och John Brehmer (styrelsens ordförande i Bolaget).

Tiberon AB, den näst största ägaren i Bolaget, har avböjt egen representation i valberedningen. John Brehmer som är styrelseledamot i Tiberon AB är medlem i valberedningen såsom styrelseordförande i Bolaget.

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats, https://group.tfbank.se/sv/section/investor-relations/.

* * * * * * *

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2023 kl. 08:45 CEST.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Cision