TF Bank AB (publ): TF Bank: Månadsstatistik november 2021

2021-12-08 08:30:00

 Månad nov-21 nov-20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 474 369 28 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 893 421 112 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 276 142 94 %

 Ackumulerat för året jan-nov 21 jan-nov 20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 4 360 3 602 21 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 5 989 3 214 86 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 2 193 922 138 %

* Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende november 2021 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Cision