TF Bank AB (publ): TF Bank: Månadsstatistik februari 2023

2023-03-08 08:30:00

 Månad feb-23 feb-22 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 442 453 -2 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 579 263 120 %
Ecommerce Solutions
  Transaktionsvolym*, MSEK  830 495 68 %

Ackumulerat för året jan-feb 23 jan-feb 22 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 930 864 8 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 1 171 519 126 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 1 798 1 083 66 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende februari 2023 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2023 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Cision