TERRANET: RÖRELSERESULTATET BLEV -7,4 MLN KR 4 KV

2023-02-23 08:49:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Terranet, som utvecklar teknologilösningar för avancerade förarstöd och för självkörande fordon, redovisar ett rörelseresultat på -7,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-16,7).

I rörelseresultatet motsvarande kvartal året innan ingick en nedskrivning om 7,6 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,2).

Likvida medel låg vid periodens utgång på 26,7 miljoner kronor (62,8).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.Direkt-SE