TERRANET: RÖRELSERESULTATET BLEV -6,5 MLN 2 KV (-8,5)

2022-08-18 08:41:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Terranet, som utvecklar teknologilösningar för avancerade förarstöd och för självkörande fordon, redovisar ett rörelseresultat på -6,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-8,5).

Nettoresultatet blev -7,4 miljoner kronor (-9,5). Intäkterna uppgick till 0,01 miljoner kronor (0,2).

Likvida medel låg vid periodens utgång på 41,5 miljoner kronor (62,8).

"Resten av 2022 kommer att präglas av ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete tillsammans med våra partners. Ett annat högprioriterat område är naturligtvis att bygga relationer med industrin och sprida kännedom om Terranetsinnovation och varför den behövs", skriver tillförordnade vd:n Göran Jansson i delårsrapporten.

En ny permanent vd, Magnus Andersson, tillträder den 1 september.Direkt-SE