TERRANET: RÖRELSERESULTAT -8,4 MLN KR 1 KV (-9,9)

2022-05-12 08:14:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mjukvarubolaget Terranet redovisar ett rörelseresultat på -8,4 miljoner kronor (-9,9) för det första kvartalet 2022.

Nettoresultatet blev -9,3 miljoner kronor (-10,0).

Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,4).

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 53,7 miljoner kronor, jämfört med 62,8 vid ingången av året.

Terranets ledning och styrelse fattade i början av året beslutet att fokusera på utvecklingen av Blincvision-systemet mot fordonsindustrin, från att parallellt ha utvecklat Voxelflow-teknologin för flera olika applikationer.

"Nu är vår viktigaste prioritet att förbättra prestandan och vidareutveckla Blincvision-systemet till en prototyp, ett så kallat A-sample, som kan presenteras för potentiella kunder – OEM:s, Original Equipment Manufacturers, samt Tier 1-leverantörer som levererar komponenter till OEM:s i fordonsindustrin", skriver Terranets tillförordnade vd Göran Janson i rapporten.Direkt-SE