Så går det för GW:s investering i premiären

Publicerad 2017-05-30 07:27

Notering (uppdaterad) På tisdagen inleddes aktiehandeln på Nasdaq First North i det Lundbaserade mjukvaruteknologibolaget Terranet som säljer lösningar för maskin-till-maskinkommunikation oberoende av mobilnät. En av investerarna är Leif GW Persson som kan glädja sig åt en rejäl uppgång.

Vid ettiden handlades aktien för 16,60 kr vilket motsvarar en uppgång på över 27 procent jämfört med emissionskursen på 13 kr.

Emissionskursen på 13 kr per aktie implicerar för övrigt ett totalt aktiekapitalvärde på 211 miljoner kr före emissionen som i maj blev kraftigt övertecknad och tillförde bolaget omkring 100 miljoner kr före emissionskostnader.

Tre affärsområden

Terranet grundades 2004 med visionen att överbrygga bristande bredbandskapacitet i utvecklingsländer. För närvarande har bolaget tre affärsområden: Industrial Internet of Things, Chip Integration och Multimedia Services.

I fjol gjorde Terranet en förlust på 37,6 miljoner kronor, en utökning från förlusten på 18,0 miljoner året före. Bolaget ger ingen resultatprognos i prospektet.

Avseende intäkterna kan noteras att de snarare än till nettoomsättning hänför sig till ”övriga rörelseintäkter” respektive ”aktiverat arbete för egen räkning” där det sistnämnda avser att vissa av bolagets utgifter bokförs som en intäkt och tas upp som en tillgång i balansräkningen utifrån en förväntan om framtida fördelar.

Under fjolåret skrev Terranet ned värdet av tidigare aktiverade utgifter med 12,3 miljoner kronor avseende hårdvaruutveckling som inte längre ingår i koncernens satsningar.

På raden ”övriga rörelseintäkter” hade bolaget i fjol intäkter från samarbetsavtal rörande utvecklingsarbete på 2,7 miljoner kronor, en ökning från 0,4 miljoner året före. Lejonparten av pengarna avsåg Sverige, medan 0,8 miljoner i fjol hänfördes till USA.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under 2016 till 5,1 miljoner kronor, en minskning från 6,8 miljoner året före. Nedgången beror enligt bolaget på färre nedlagda timmar i aktiverbara utvecklingsprojekt eftersom större resurser har lagts på delfinansierade kundutvecklingsprojekt.

Leif GW Persson en av investerarna

Ett antal befintliga och externa investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 85 miljoner kr, vilket motsvarar cirka 85 procent av erbjudandet.

Bland befintliga investerare kan nämnas huvudägaren Dan Olofsson genom bolaget Danir AB, Knutsson Holdings AB, Christian Lagerling som är styrelseordförande i TerraNet och Lennart Nilsson via AB Pethle.

Bland externa investerare kan nämnas Ålandsbanken Funds Ltd, Sverker Martin-Lööf, Carl-Olof By, Ålandsbanken Abp samt Leif GW Persson Aktiebolag.