TEQNION: ORGANISK TILLVÄXT DRYGT 20% 2 KV

2022-08-05 08:17:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teqnion, en industrikoncern som förvärvar nischbolag, hade en nettoomsättning på 344 miljoner kronor (240) och ett ebita-resultat om 37,1 miljoner kronor (28,2) under det andra kvartalet 2022.

Ebita-marginalen uppgick till 10,8 procent (11,7).

Kassaflöde från löpande verksamhet ar 18 miljoner kronor (34).

"Omsättningen upp över 40 procent mot jämförelseperioden varav drygt 20 procent är organisk tillväxt där en viss del är prisökningar, EBITA är över 30 procent bättre och vinst per aktie 28 procent upp. Efterfrågan är fortsatt bra i de flesta branscher och vi jobbar med en finfin förvärvslista och en sund balansräkning", kommenterar vd Johan Steene i rapporten.Direkt-SE