TEMPEST SECURITY: OMSÄTTNING OCH RESULTAT STEG 3 KV

2022-11-24 11:53:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Säkerhetsbolaget Tempest Security ökade nettoomsättningen med 29 procent till 112 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2022 (86,7).

Det framgår av delårsrapporten.

Ebitda-resultatet förbättrades till 7,6 miljoner kronor (4,2). Rörelseresultatet (ebit) blev 4,9 miljoner kronor (1,8).

"Kvartalet kännetecknades även av vidare insatser med att färdigställa den omorganisation som inleddes vid årsskiftet 2021/2022. Vi har stärkt vår förmåga att leverera fortsatt organisk expansion och att säkerställa nya kommersiella samarbeten. Samtidigt har vi fortsatt att utvärdera och arbeta med potentiella nya förvärv", skriver vd Helena Skarle.Direkt-SE