TEMPEST SECURITY: ÖKAD OMSÄTTNING OCH RESULTAT 3 KV

2021-11-23 15:42:57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Säkerhetsbolaget Tempest Securitys nettoomsättningen steg med 24 procent till 86,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (68,9).

Ebitda-resultatet uppgick till 4,2 miljoner kronor (2,7) och rapporterat rörelseresultat var 1,8 miljoner kronor (0,9).

Nettoresultatet för perioden kom in på 1,0 miljoner kronor, att jämföra med 0,3 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,5 miljoner kronor (-0,4).

"Verksamhetsområdet Bevakning visar en tillväxt om måttliga 5 procent, men vi har sett en god nykundsförsäljning under tredje kvartalet. Därutöver har vi flera existerande kunder som ännu är mindre aktiva än innan pandemin. Tillsammans ger det mig god förhoppning om att vi kommer att se en högre tillväxt framöver inom segmentet", skriver vd Andrew Spry i rapporten.

En "hög" tillväxt sågs däremot inom området Särskilda Tjänster, framhåller vd. Verksamheten drabbades hårt av pandemin när resandet under en period helt stannade av.

"Att antalet resande ökar igen är en viktig faktor till kvartalets utveckling. I tredje kvartalet nära tredubblades omsättningen mot året innan; den växte med 171 procent och nådde 19,5 miljoner kronor (7,2)", skriver Tempest Security-chefen.

Avslutningsvis konstaterar vd:n att bolaget ännu påverkas av pandemin då det ser hur vissa kunder har en utmaning i att nå tillbaka till tidigare aktivitetsnivå.

"Med det sagt ser vi att de som haft störst påverkan är på väg åt rätt håll, och det är min tro att om de goda förutsättningar vi nu upplever fortgår så kommer vi att vara tillbaka med dem där vi var innan pandemin", uppger Andrew Spry.Direkt-SE