TEMPEST SECURITY: FÖRVÄRVAR AMERIKANSKA DSS FÖR 2,9 MLN USD

2022-03-08 18:38:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Säkerhetsbolaget Tempest Security avser förvärva amerikanska Dynamic Security Solutions (DSS), som tillhandahåller personskydd och livvaktstjänster, för 2,9 miljoner dollar. Bolaget genomför i samband med förvärvet en riktad emission av högst 450.000 aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under räkenskapsåret 2021 hade DSS intäkter på drygt 2,3 miljoner dollar och ett justerat resultat om cirka 0,7 miljoner dollar.

"DSS kommer bidra med god lönsamhet samtidigt som koncernens geografiska spridning inom säkerhetsmarknaden breddas väsentligt", skriver bolaget i pressmeddelandet och påpekar att förvärvet stärker tillvaron i de amerikanska staterna New Jersey, New York, Florida, Kalifonen och Arizona.

Köpeskillingen består av en kontant del om 2,2 miljoner dollar. Resterande nära 0,8 miljoner dollar erläggs med aktier i Tempest Security, som avser emitteras i samband med tillträdet av förvärvet.

Den kontanta delen finansieras med ett förvärvslån om 10 miljoner kronor och genom en riktad emission om högst 450.000 aktier. Teckningskursen i den riktade emissionen fastställs genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, som inleddes omedelbart efter offentliggörandet av förvärvet.Direkt-SE