TEMPEST SECURITY: FÖRBÄTTRAT EBITDA 1 KV, OMSÄTTNINGEN STEG 25%

2022-05-25 10:32:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Säkerhetsbolaget Tempest Security ökade nettoomsättningen med 25 procent till 95,7 miljoner kronor under det första kvartalet 2022 (76,3).

Ebitda-resultatet förbättrades till 2,2 miljoner kronor (1,6) och justerat för jämförelsestörande poster var ebitda 3,8 miljoner kronor (1,9).

Justerat rörelseresultat, ebit, blev 1,1 miljoner kronor (-0,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,6 miljoner kronor (0,9).

Helena Skarle, som i maj 2022 tillträdde som ordinarie vd för bolaget, uppger i rapporten att Tempest Security närmar sig den stadigvarande tillväxttakt som bolaget hade före pandemin, vilket enligt henne styrker tilltron till en fortsatt försäljningstillväxt.

"Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden har lett till ökade beställningar hos högsäkerhetskunder likt stat och offentliga organisationer under perioden. Vi har därtill haft mer omfattande extrabeställningar hos vissa kunder", skriver Helena Skarle i rapporten.

Under det första kvartalet tog Tempest Security kostnader för den omorganisation som initierades under 2021. Kostnaderna följer plan och kommer att påverka även andra kvartalet, men från tredje kvartalet i år räknar bolaget med att kostnadsbesparingarna kommer att stärka lönsamheten.

"När vi blickar framåt ser vi att kostnadsbesparingar från omorganisationen, samt en lönsam verksamhet i USA bör ge ett lyft till vår vinst från andra halvåret. Därtill fortsätter vi aktivt att arbeta med vår fortsatta tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv", skriver Helena Skarle.

Tempests mål är att nå en omsättning på 1 miljard och en ebitda-marginal om 10 procent 2025.Direkt-SE