TELLUSGRUPPEN: EBITDA -3,0 MLN KR 1 KV (-0,5), INTÄKTER +37,6%

2022-05-13 08:49:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Friskolebolaget Tellusgruppen ökade under det första kvartalet 2022 intäkterna med 37,6 procent till 81,2 miljoner kronor (59,0). Den organiska tillväxten uppgick till 13,3 procent, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, uppgick till -3,0 miljoner kronor (-0,5). Justerat för utveckling av ferie- och semesterlöneskuld uppgick ebitda-resultatet till 1,6 miljoner kronor (1,6).

Periodens resultat var -6,9 miljoner kronor (-2,5).

Antalet inskrivna barn och elever var i genomsnitt 2.168 under perioden vilket innebar en ökning med drygt 38 procent.

Lönsamheten under årets första kvartal är vanligtvis relativt dålig på grund av naturliga säsongsvariationer, skriver bolaget i rapporten.

"Resultatet under februari till mars var 2,0 miljoner kronor bättre än under motsvarande period föregående år, vilket ger goda förutsättningar för förbättrad lönsamhet under de kommande månaderna", skriver bolaget i rapporten.Direkt-SE