Intervju Telia ser en fortsatt press på lönsamheten i Sverige under 2019, men bolagets vd Johan Dennelind vill inte ge någon mer detaljerad prognos än så.

”Vi säger att ebitda i Sverige är under press också 2019, vi har inte sagt mer än så. I det ligger ju att vi inte ska vara förvånade om ebitda i Sverige går ned 2019. Det är rätt tolkning, men vi har inte guidat på det sättet”, säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Sett över helåret tror Teliachefen att första halvåret kommer att fortsatt tungt men att det eventuellt kommer att lätta något andra halvåret.

Telia kommer nu att dra ned omkostnadsnivån i Sverige med 3 procent i Sverige under 2019 till viss del, innan bolaget transformationsprogram möjliggör större effekter 2020.

”Vi tar vissa delar i Sverige i år. Det kommer att vara en del personal och konsulter som ligger i den sänkningen och där har vi initierat diskussioner med de fackliga representanterna i dag”, säger Johan Dennelind.

I Sverige har Telia haft förseningar i sitt transformationsprogram. De positiva effekterna av det programmet kommer först 2020.

”Fjärde kvartalet visste vi skulle bli svagare, men icke desto mindre är ju kvartal fyra svagt i Sverige. Vi missar förväntningarna med cirka 200 miljoner kronor i Sverige, varav 100 miljoner är en kreditförlust på kund”, säger han.

Den andra delen i missen utgörs dels av en ökad nedgång i fasttelefoni men också av högre marknadskostnader.

”Förhoppningsvis ska det leda till en bättre fart in i 2019, så att vi ska få payback på den investeringen i marknaden”, säger Johan Dennelind.