Rapport Telias resultat kom in strax under analytikernas förväntningar. Omsättningen var däremot klart högre än väntat. Teleoperatören upprepar samtidigt prognoserna för helåret 2021. 

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.806 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, enligt delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 36,7 procent.

Genomsnittet av åtta analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.840 miljoner kronor med en marginal på 37,5 procent.

Nettoomsättningen blev 21.271 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 20.881 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till 3,8 procent under kvartalet.

Upprepar utsikter för helåret

Telia står fast vid sina utsikter för helåret 2021. Tjänsteintäkterna och justerat ebitda väntas, liksom tidigare, vara oförändrade till att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Prognoserna gäller i konstant valuta och exklusive Telia Carrier.

Telia står också fast vid att betald capex väntas hamna i spannet 14,5-15,5 miljarder kronor, exklusive Telia Carrier samt kostnader för licenser, frekvenser och nyttjanderättstillgångar.

Vidare upprepar bolaget sin ambition för åren 2021-2023 om att tjänsteintäkterna ska visa en låg ensiffrig tillväxt och justerat ebitda ska visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt.

Betald capex i förhållande till nettoomsättningen väntas återgå till omkring 15 procent till 2023.