Rapport (Uppdaterad) Telias justerade ebitda-resultat och marginal var något bättre än väntat i det tredje kvartalet. Samtidigt meddelade teleoperatören att styrelsen beslutat att ställa in resterande återköp av aktier i sitt treåriga återköpsprogram. På torsdagsförmiddagens Stockholmsbörs hamnade Teliaaktien som största förlorare bland storbolagen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Avslutar återköp. Telias styrelse har beslutat att inte genomföra återköp av aktier för resterande 5 miljarder kronor i det treåriga återköpsprogrammet, som pågår till och med årsstämman 2020. Den långsammare starten än väntat under första halvåret 2019 har påverkat skuldsättningsgraden negativt. I kombination med ett något svagare konjunkturläge och för att bibehålla en flexibilitet för investeringar under kommande år, har styrelsen beslutat att inte genomföra återköp av resterande 5 miljarder kronor i det treåriga programmet, skriver Telia.

Något bättre marginal än väntat. Ebitda-resultatet före engångsposter blev 8.268 miljoner kronor i kvartalet och ebitda-marginalen 39,0 procent. Genomsnittet av analytikerprognoser som Infront Data sammanställt inför rapporten var ett underliggande ebitda-resultat på 8.109 miljoner kronor med en marginal på 37,7 procent. Nettoomsättningen summerades till 21.180 miljoner kronor, ett par procent under väntade 21.535 miljoner.

Andra halvåret bättre än första. Telias tillförordnade vd Christian Luiga bedömer att utfallet av tredje kvartalet bekräftar att det andra halvåret blir bättre än det första halvåret 2019. Prognosen om att andra halvåret blir bättre än det första gäller både det tredje och fjärde kvartalet.

Minskad försäljning i Sverige. Telia Sveriges nettoomsättning sjönk 4,4 procent till 8.528 miljoner kronor i tredje kvartalet, främst drivet av lägre hårdvaruförsäljning och till viss del på grund av press på tjänsteintäkter. Nettoomsättningen var 3 procent lägre än Infront Datas konsensus.

Fler mobilabonnemang. Antalet mobilabonnemang för Telia Sverige ökade med 32.000 i kvartalet drivet av ett tillägg netto om 47.000 abonnemangsavtal genom förvärvet av Fello, delvis motverkat av en rensning av 25.000 inaktiva avtalsabonnemang. Antalet tv-abonnemang ökade med 5.000 och abonnemang för fast bredband minskade med 9.000 i kvartalet.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.