Rapport Telia redovisar ett resultat som var klart bättre än analytikernas prognoser. Men teleoperatörens omsättning kom in något under förväntan och den organiska tillväxten var negativ. 

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 8.211 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020, framgår det av delårsrapporten.

Det justerade ebitda-marginalen uppgick till 38,1 procent.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.782 miljoner kronor med en marginal på 35,9 procent.

Nettoomsättningen blev 21.530 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.700 miljoner kronor.

Telias nettoomsättning sjönk 3,7 procent organiskt under det tredje kvartalet. Det kan jämföras med utfallet på -5,9 procent det andra kvartalet 2020.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten -4,8 procent i det tredje kvartalet kvartalet, mot -5,6 procent under det andra kvartalet.

I Sverige, som är Telias största marknad, var den organiska tillväxten -3,8 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på -3,6 procent.

Höjer kassaflödesprognosen

Telia spår nu ett operationell fritt kassaflöde för helåret i den över delen av det tidigare kommunicerade intervallet om 9,5 till 10,5 miljarder kronor.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Under helåret 2019 var det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, 12,6 miljarder.

Analytikernas snittförväntningar enligt Infronts sammanställning av åtta estimat låg inför rapporten på ett operationellt fritt kassaflöde på 9,7 miljarder kronor 2020.

Telia spår vidare en justerad ”ebitda-generering” om 30,5 miljarder kronor för helåret.

Den tidigare formulering på detta område var att ebitda-genereringen under det andra halvåret skulle vara likvärdig med det första halvåret då det justerade ebita-resultatet var 15,0 miljarder kronor.

Analytikerna trodde i snitt inför onsdagens rapport att det justerade ebitda-resultatet skulle uppgå 30,2 miljarder kronor för 2020, enligt Infronts sammanställning.