Rapport Telias omsättning sjönk markant och var klart lägre än förväntat. Teleoperatörens vd står dock fast vid bolagets bedömning om att andra halvåret 2019 blir bättre än det första.

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.520 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019, framgår det av delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 35,4 procent.

Genomsnittet av fem analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.542 miljoner kronor med en marginal på 34,7 procent.

Sjunkande omsättning

Nettoomsättningen blev 21.272 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.707 miljoner kronor.

Telias nettoomsättning sjönk 4,2 procent organiskt under det andra kvartalet. Det kan jämföras med utfallet på -3,0 procent under första kvartalet 2019.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten -1,4 procent i det andra kvartalet, mot -2,6 procent i det första kvartalet.

I Sverige, som är Telias största marknad, var den organiska tillväxten -5,5 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på -1,2 procent.

Vd spår bättre andra halvår

Telia står fast vid bolagets bedömning om att andra halvåret 2019 blir bättre än det första.

Det framgår av Johan Dennelinds vd-ord i rapporten för det andra kvartalet.

Han skriver att bolaget fortsatt se förbättringar under resten av året.

”Intäktsåtgärderna, både redan införda och kommande under hösten, i kombination med kostnadsneddragningar, främst resurskostnader, är de främsta skälen till att vi kan upprepa en starkare andra halva av året än den första”, skriver Telias vd.

”Trenden är rätt även om återhämtningen är långsam, främst på grund av en svag mobilutveckling inom konsumentsegmentet i Norge och en negativ mix i tjänsteintäkter i Finland”, heter det vidare.

Står fast vid kassaflödesprognos

Telia står fast vid sin prognos om att det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, under 2019 kommer att öka till 12,0-12,5 miljarder kronor, från 10,8 miljarder under 2018.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Under årets första sex månader uppgick Telias fria kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, till 5,4 miljarder kronor (7,5).

Det Telia kallar operationellt fritt kassaflöde uppgick till 6,9 miljoner kronor (6,8).