Rapport Telias omsättning steg under det första kvartalet och det gjorde även resultatet. Det sistnämnda påverkas dock rejält av ändrade redovisningsprinciper.

Telia redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter blev 7.468 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (6.495).

Ebitda-marginalen uppgick till 35,8 procent (32,7).

Ebitda-resultat påverkades positivt med cirka 710 miljoner kronor av övergången till redovisningsstandarden IFRS16.

Det framgår av en tabell på sidan 22 i Telias delårsrapport och bolaget betonar att det är en ”översiktligt bedömning”.

Det justerade ebitda-resultatet uppgick enligt Telias till 7.468 miljoner kronor. Drar man bort effekten från IFRS16 på detta landar resultatet på 6.758 miljoner kronor. Analytikerns snittestimat låg på 6.713 miljoner kronor, enligt Infront Data.

”På jämförbar bas sjönk justerad EBITDA 4 procent (exklusive påverkan från IFRS 16) vilket är något bättre än vi såg, baserat på re-sultaten i januari och februari”, skriver Telias vd Johan Dennelind i rapporten och syftar på att bolaget inför vinterns kapitalmarknadsdag sade att nedgången i det organiska ebitda-resultatet väntas bli större i det första kvartalet än i det fjärde kvartalet 2018, då nedgången var 5,5 procent.

 

Nettoomsättningen blev 20.847 miljoner kronor (19.852). Här låg snittestimatet på 21.063 miljoner kronor.

Spår ökat kassaflöde

elia spår att det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, under 2019 kommer att öka till 12,0-12,5 miljarder kronor, från 10,8 miljarder under 2018.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, uppgick till 2.057 miljoner kronor (4.383). Det Telia kallar operationellt fritt kassaflöde uppgick till 4.409 miljoner kronor (4.256).