Rapport Telias resultat och omsättning kom in strax över förväntan. Teleoperatören upprepar också helårsprognosen. 

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.245 miljoner kronor för det första kvartalet 2021, enligt delårsrapporten.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.212 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 21.814 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.644 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till 0 procent under kvartalet.

Upprepar helårsprognos

Telia står fast vid sina utsikter för helåret 2021. Tjänsteintäkterna och justerat ebitda väntas, liksom tidigare, vara oförändrade till att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Prognoserna gäller i konstant valuta och exklusive Telia Carrier.

Telia står också fast vid att betald capex väntas hamna i spannet 14,5-15,5 miljarder kronor, exklusive Telia Carrier samt kostnader för licenser, frekvenser och nyttjanderättstillgångar.

Vidare upprepar bolaget sin ambition för åren 2021-2023 om att tjänsteintäkterna ska visa en låg ensiffrig tillväxt och justerat ebitda ska visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt.

Betald capex i förhållande till nettoomsättningen väntas återgå till omkring 15 procent till 2023.