Aktie Baserat på utvecklingen i januari och februari spår Telia att nedgången i det underliggande, organiska ebitda-resultatet i det första kvartalet 2019 kommer att bli "något större" än under det fjärde kvartalet 2018. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande inför tisdagens kapitalmarknadsdag

Det justerade ebitda-resultatet sjönk med 5,5 procent i det fjärde kvartalet i lokala valutor.

”Utvecklingen drivs av en kombination av de tre huvudmarknaderna men förväntas inte påverka Telia Companys utsikt för det operationella fria kassaflödet för 2019”, skriver Telia vidare.

Telia Company upprepar sin prognos för det operationella fria kassaflödet för 2019 om 12,0-12,5 miljarder kronor och ”ambitionen är att hålla kvar eller öka den nivån även 2020 och 2021”, skriver Telia.

”Prioriteringen de senaste åren har varit att generera operationellt fritt kassaflöde vilket Telia Company definitivt kommer att fortsätta att fokusera på”, skriver Telia.

Bolaget upprepar därutöver budskapet från bokslutsrapporten om att ebitda-utvecklingen kommer att vara svagare under första halvåret 2019 än under det andra halvåret.