Telias vd Allison Kirkby.

Aktie Telia och 15 andra teleoperatörer i Europa kräver att de stora, primärt amerikanska, big tech-bolagen bidrar till nätverkskostnader för att inte äventyra klimatmål och förvärra energikrisen, framgår av ett uttalande.

Kravet publiceras i upptakten till arbetet med att upprätta ett nytt EU-ramverk för hur kostnader för nätverksutveckling ska fördelas mellan de sektorer som levererar uppkoppling (teleoperatörerna) och de som är beroende av uppkoppling (exempelvis sociala medie-, streaming- och e-handelsbolag) börjar utformas.

EU-kommissionen har begärt återkoppling från båda sidor för hur 5G-nät och fiberkablar ska rullas ut och koppla upp de 27 EU-länderna så effektivt som möjligt.

Teleoperatörernas gemensamma investeringar i infrastruktur uppgår till omkring 50 miljarder euro årligen men behöver större och snabbare investeringar, skriver sektorbolagen.

”Kostnaderna för planering och konstruktion ökar. Priser för fiberoptisk kabel, till exempel, har nästan dubblats under första halvåret 2022. Samtidigt har energi- och råvaruprisuppgångar och också drabbat oss i den sektor som skapar uppkoppling”, skriver cheferna för bolagen.

Vid sidan av Telia är också bland andra brittiska Vodafone och BT Group, tyska Deutsche Telekom och Telefonica och franska Orange några av de andra undertecknarna.

Vidare hävdar sektorns bolag att Europa missat många möjligheter som erbjöds konsumenter i internets framväxt, och att det nu måste byggas styrka inför vidareutvecklingen mot ”metaverse”, som antas bli nästa utvecklingssteg.

”För att detta ska bli möjligt, och för att göra det i en över tid hållbar process, anser vi att de största trafikgeneratorerna bör bidra till de stora kostnader som de för närvarande ger till europeiska nätverk”, skriver bolagen i uttalandet.

Bolag som berörs i resonemanget är Facebook- och Instagram-ägaren Meta Platforms, Google, Microsoft, Amazon och Netflix, som gemensamt svarar för mer än hälften av den totala internettrafiken i Europa och därmed bör tvingas bidra.

Big tech-bolagen har hittills vägrat gå med på att den nämnda logiken bör medföra investeringskrav, med hänvisning till att deras investeringar redan kanaliseras in i utrustning och teknik för att leverera innehåll till användare mer effektivt.