Placera Swedbank gör endast smärre förändringar i sin fokusportfölj denna månad. Den stora osäkerheten i konjunkturen gör det svårt att avgöra vilka sektorer som kommer att gynnas, skriver Aktiellt, bankens placeringssajt. Nytillskott i portföljen denna månad är Telia.

Fokus i portföljen ligger nu på ”kvalitet, strukturella teman och bolagens mer specifika förutsättningar”. I denna månadsuppdatering av Fokusportföljen går Telia in i stället för SSAB som åker ur.

Telia är en ledande telekomaktör i Norden med hög stabilitet i intjäningen, och med mycket hög utdelningskapacitet, anser Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalyser.

”Telekommunikationstjänster såsom mobiltelefoni som bredband är av kunder prioriterade tjänster, varvid efterfrågan också tenderar att bestå även under perioder med svagare ekonomisk aktivitet”, skriver Kepler.

Försäljningstillväxten är dock mycket låg på grund av att ”penetrationsgraden är mycket hög på Telias underliggande marknader”. Analytikern Stefan Billing, som skrivit Keplers analys av Telia, bedömer ändå att bolaget kommer att kunna uppvisa en god vinsttillväxt under 2022 och 2023.

I sina långsiktiga estimat bedömer Kepler att det finns en hållbar utdelningskapacitet på ”väl över 8 procent, vilket vi givet rådande marknadsmiljö finner högst attraktivt”.

Swedbank sätter Köp på Telia till riktkursen 48,00 kr. Nuvarande aktiekurs är cirka 40 kr, och potentialen är knappt 20 procent.

Den andra förändringen i Fokusportföljen denna månad är att 2 procentenheter skiftas från Sandvik till ABB.

Not: Swedbank Fokusportfölj är en svensk basportfölj byggd på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Portföljen består normalt av 15 till 18 aktier och placeringshorisonten för portföljen är tre till sex månader.