Aktie Telia säljer sin internationella carrier-verksamhet Telia Carrier till Polhem Infra för 9.450 miljoner kr på skuldfri bas. Styrelsen har också beslutat att föreslå en ytterligare utdelning på 0,65 kr per aktie vilket kommer att återföra den totala utdelningen för 2019 till 2,45 kr per aktie som ursprungligen föreslogs i januari i år.

I samband med försäljningen till Polhem Infra ingår Telia ett långsiktigt strategiskt partnerskap med Telia Carrier och säkerställer därmed att Telias kunder även i fortsättningen får ta del av ledande globala nätverkslösningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

För 2019 rapporterade Telia Carrier en nettoförsäljning om 5.388 miljoner kr, en ebitda exklusive IFRS-16 om 500 miljoner samt capex om 396 miljoner kr. Det överenskomna priset för Telia Carrier motsvarar en ev/ebitda-multipel, exklusive IFRS-16, för 2019 om 18,9x. Transaktionen förväntas generera en realisationsvinst om cirka 7 miljarder kr.

”Till följd av förbättrad visibilitet för Telias underliggande utveckling och den stärkta balansräkningen efter avyttringarna av innehaven i Turkcell Holding och Telia Carrier, har styrelsen beslutat att föreslå en extra utdelning om 0,65 kr per aktie, förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma”, heter det.

Inbjudan till extrastämma kommer att skickas ut inom kort, skriver Telia.

”Efter den här försäljningen kan vi koncentrera oss på våra marknader i Norden och Baltikum, samtidigt som vi säkrar att våra kunder även framöver kan ta del av Telia Carriers världsledande lösningar genom ett långsiktigt strategiskt partnerskap”, kommenterar Allison Kirkby, vd på Telia Company.

Merparten av intäkterna från försäljningen kommer att användas för att stärka balansräkningen.

Förvärvet är Polhem Infras första investering i digital infrastruktur. Polhem Infra ägs gemensamt av AP-fonderna; Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden.

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden, relaterade till till exempel konkurrens och utländska direktinvesteringar, i bland annat EU och USA och förväntas slutföras under första halvåret 2021.

Per den 30 september 2020 kommer Telia Carriers verksamheten att betraktas som tillgångar som innehas för försäljning i Telia Companys redovisning.