Rapport Telia redovisar ett resultat i linje men analytikernas förväntningar. Samtidigt var omsättningen något högre än estimaten. Redan på torsdagskvällen presenterade Telia dessutom en mångmiljardaffär.

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.290 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021, enligt delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 31,2 procent.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.276 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 23.380 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 22.686 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 2:05 kronor per aktie (2:00), att jämföra med snittestimatet på 2:04 kronor.

Telias organiska tillväxt var 3,3 procent under det fjärde kvartalet 2021.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten 2,9 procent under kvartalet.

I Sverige, som är Telias största marknad, var den organiska tillväxten 3,1 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på 1,5 procent.

Spår låg ensiffrig resultattillväxt

Telia räknar med att det justerade ebitda-resultatet växer med en låg ensiffrig tillväxt under helåret 2022. Tjänsteintäkterna väntas samtidigt visa en låg ensiffrig tillväxt under helåret.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

Prognoserna gäller i konstant valuta.

Telia spår också att betald capex väntas hamna i spannet 14-15 miljarder kronor, exklusive kostnader för licenser och frekvenser.

Vidare upprepar bolaget sin ambition för åren 2021-2023 om att tjänsteintäkterna ska visa en låg ensiffrig tillväxt och justerat ebitda ska visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt.

Betald capex i förhållande till nettoomsättningen väntas återgå till omkring 15 procent till 2023.

Säljer nästan halva mastverksamheten

På torsdagskvällen meddelade Telia att man ingått avtal om att sälja 49 procent av bolagets mastverksamhet i Sverige till Alecta och Brookfield. Totalt värderas verksamheten till 11,2 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis och den 49-procentiga andelen värderas till 5,5 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2022, varvid styrelsen avser föreslå att nettoförsäljningslikviden betalas ut till aktieägarna genom antingen återköp av aktier eller en extrautdelning.

Transaktionen inkluderar 3.800 nätsajter med en total proforma-intäkt avseende 2021 om 649 miljoner kronor och normaliserad ebitda om 398 miljoner kronor.

Värderingen motsvarar 28,2 gånger normaliserad ebitda för 2021, skriver Telia.

Telia sålde under förra året 49 procent av sin mastverksamhet i Finland och Norge till Alecta och Brookfield.