Bostad Efter fjolårets två prishöjningar höjer nu Telia priset ytterligare för vissa av sina bredbandsabonnemang via fiber i Sverige. Priset för bredband med hastigheterna 250/250 och 100/100 höjs från och med 1 mars med 9 respektive 10 procent.

”Precis som många andra påverkas vi av världsläget med ökad inflation och elkostnader, det innebär att vi behöver justera priset”, skriver Telia i ett mejl till sina kunder.

Priset för bredband 250/250 och 100/100 kommer nu att ligga på 599 respektive 549 kronor per månad.

Priserna för bredband 500/500 och 1 000/1 000 lämnas oförändrade.