Aktie Teleoperatören Telia gör icke kassaflödespåverkande nedskrivningar på sammanlagt 19,8 miljarder kronor efter en översyn av det bokförda värdet på bolagets tillgångar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget gör nedskrivningar på 9,5 miljarder kronor relaterade till Finland, 8,5 miljarder kronor kopplat till Norge och totalt 1,1 miljarder kronor när det gäller Danmark och Lettland.

Vidare görs en ej kassaflödespåverkande nedskrivning på 0,3 miljarder kronor relaterad till C More-varumärket som en följd av beslutet att konsolidera in C More-verksamheten under TV4 i Sverige och MTV i Finland under de kommande åren.

Slutligen resulterade beslutet att helt montera ned kopparnätet i Sverige till år 2026 i en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av nätverkstillgångar om 0,4 miljarder kronor.

I nedskrivningarna har bolaget beaktat en förändrad makroekonomisk omvärld och högre vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) till följd av högre marknadsräntor.

Nedskrivningarna kommer att påverka rörelseresultatet negativt för det fjärde kvartalet samt helåret 2022.

”Till dess att revisionen avseende det finansiella resultatet för helåret 2022 är genomförd är alla referenser till 2022 preliminära”, skriver Telia i pressmeddelandet.