Telia Company lånar upp 4 miljarder SEK i obligationsmarknaden

2023-03-09 20:46:08

Obligationerna är uppdelade i två löptider, med en fast och en rörlig tranche på respektive del. Totalt 2 miljarder SEK med förfall i mars 2026, och totalt 2 miljarder SEK med förfall i september 2028.

Kupongen för den 3-åriga obligationen blev 4,375 procent per år på den fasta tranchen, och mid-swaps +73 räntepunkter på den rörliga tranchen. Kupongen för den 5,5-åriga obligationen blev också 4,375 procent per år på den fasta tranchen, och mid-swaps +110 räntepunkter på den rörliga tranchen.

Agneta Wallmark, Telia Companys chef för Group Treasury, säger: "Vi är mycket nöjda över att återigen ha funnit en möjlighet att finansiera oss i SEK genom att emittera dessa nya obligationer på den svenska obligationsmarknaden. Vi är särskilt nöjda över att ett stort antal investerare deltagit och visat stort intresse för alla fyra trancherna i denna nya transaktion"

Utsedda rådgivare till Telia Company i denna transaktion var Danske Bank och SEB.

För mer information, kontakta Telias pressavdelning på telefon 0771 77 58 30, besök vårt nyhetsrum (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) eller följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Cision