Rapport Telia rapporterar en vinst och en omsättning som var högre än vad analytikerna väntat sig. Dessutom höjs utdelningen mer än väntat. 

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.914 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019, framgår det av delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 34,7 procent.

Genomsnittet av fem analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.714 miljoner kronor med en marginal på 34,0 procent.

Nettoomsättningen blev 22.838 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 22.683 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 2:45 kronor per aktie (2:36), att jämföra med snittestimatet på 2:41 kronor.

Negativ tillväxt

Telias nettoomsättning sjönk 2,3 procent organiskt under det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med utfallet på -3,7 procent det tredje kvartalet 2019.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten -1,7 procent i det fjärde kvartalet, mot -1,3 procent under det tredje kvartalet.

I Sverige, som är Telias största marknad, var den organiska tillväxten -5,2 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på -2,2 procent.

Spår minskat kassaflöde

Telia räknar med att det justerade ebitda-resultatet ökar med mellan 2-5 procent under 2020.

Det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, under 2020 kommer att minska till 10,5-11,5 miljarder kronor, från 12,6 miljarder under 2019.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

Analytikerna hade enligt Infronts sammanställning av fem estimat räknat med ett operationellt fritt kassaflöde på 12,1 miljarder kronor 2020. Estimaten sträckte sig mellan 11,0-13,3 miljarder kronor.

 

Flera faktorer ligger bakom att Telia guidar för ett lägre operationellt fritt kassaflöde för 2020, jämfört med 2019.

”Vi har ju redan flaggat under året för att det kommer att vara svårare vad gäller kassaflödet framåt. Inte på grund av att vi inte tjänar pengar, utan som en följd av ett antal faktorer”, säger Telias tillförordnade vd Christian Luiga till Nyhetsbyrån Direkt.

Han hänvisar till att Telia tidigare effektiviserat på rörelsekapitalfronten, vilket bidragit positivt till kassaflödet.

”Rörelsekapitalet ska fortsätta vara positivt men inte i samma utsträckning som det har varit tidigare. Sedan har vi lite högre finansieringskostnader och lite högre skatt. Vi har också tidigare haft lite förlustavdrag, som vi har kunnat nyttja”, förklarar Christian Luiga.

Han påpekar också att den tidigare minskningstrenden i Telias investeringar, capex, inte kommer att fortsätta.

”Vi har nått en bottennivå i våra investeringar för tillfället. Det blir ingen katastrofökning i capex, men vi säger att capex inte kommer att minska”, säger han.

Telias prognos är att det operationella fria kassaflödet minskar till 10,5-11,5 miljarder kronor 2020, jämfört med utfallet på 12,6 miljarder 2019.

Enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat låg snittförväntningarna på ett kassaflöde på cirka 12,1 miljarder kronor 2020 och estimaten sträcker sig mellan 11,0-13,3 miljarder kronor.

Vad tror du skiljer sig mellan konsensusestimatet och er prognos?

”Jag har inte riktigt koll på var marknaden ligger”, säger Christian Luiga.

Telia guidar också för en ökning i det justerade ebitda-resultatet om 2-5 procent 2020, jämfört med 2019.

Hur ser resultattrenden ut första halvåret 2020 jämfört med andra halvåret?

”Vi guidar inte på det sättet för tillfället. Vi har bra momentum när vi går in i året och vi ser att vi kan göra mer under andra halvåret. Vi får återkomma till hur det utvecklar sig”, säger han.