Aktie Telia har beslutat att införa ett nytt återköpsprogram av aktier om 5 miljarder kr. Beslutet är i linje med ambitionen som kommunicerades i april 2018 att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 miljarder kr över en treårsperiod, totalt 15 miljarder.

”Skälen är att återföra överskottskapital till aktieägarna och att fortsätta optimera bolagets kapitalstruktur”, skriver Telia i ett pressmeddelande.

Tillsammans med den nyligen godkända ordinarie utdelningen om 2,36 kr per aktie uppgår den sammanlagda avkastningen pro forma per år till 3,55 kr per aktie, uppger bolaget.