TELENOR: SPÅR ORGANISK EBITDA-TILLVÄXT 0-2% FÖR 2021

2021-07-20 07:20:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pandemin fortsätter att påverka den norska teleoperatören Telenors verksamheter i Asien. Bolaget räknar med en gradvis återhämtning på de asiatiska marknaderna under det andra halvåret.

Det framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet.

För helåret 2021 spår nu Telenor en tillväxt i organiskt ebitda-resultat på 0-2 procent för 2021, vilket kan ställas i relation till föregående prognos om ett oförändrat ebitda-resultat för 2021.

För de organiska abonnent- och trafikintäkterna väntas en tillväxt på 0-1 procent 2021. Tidigare bedömning var oförändrad abonnent- och trafiktillväxt exklusive Myanmar.

Prognosen för investeringarna är, liksom tidigare, att capex i relation till försäljningen blir cirka 15-16 procent under helåret.

I juli sålde Telenor sin mobilverksamhet i Myanmar för totalt cirka 900 miljoner norska kronor. Under det första kvartalet tog Telenor en nedskrivning för Myanmar på 6,5 miljarder norska kronor, motsvarande hela värdet av verksamheten.Direkt-SE