Rapport Teleoperatören Tele2 fick på torsdagen tummen upp på sin rapport för det tredje kvartalet 2019 och aktien gick starkt på Stockholmsbörsen. Rörelseresultat och marginal var något bättre än väntat i kvartalet.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten.

Resultat något över förväntan. Det justerade rörelseresultat före avskrivningar var 2.783 miljoner kr för tredje kvartalet. Det var något bättre än genomsnittet av fyra analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, om 2.709 miljoner kr. Ebitda-marginalen på justerad bas blev 40,6 procent, mot snittestimatet på 40,0 procent.

Försäljning i linje. Tele2:s försäljning summerades till 6.852 miljoner kr för perioden, att jämföra med Infront Datas snittestimat på 6.774 miljoner kr.

Stark trend konsumentsegmentet Sverige. En stark trend i Sverige inom konsumentsegmentet gör att Tele2:s guidning för helåret 2019 är inom räckhåll för, enligt vd Anders Nilsson. Konsumentsegmetet i Sverige, som är bolagets största, ökade tjänsteintäkterna med 0,4 procent samtidigt som de mobila abonnemangen hade en tillväxt på 4 procent.

Upprepar resultatprognos. Tele2 upprepar sin resultatprognos för helåret 2019. Prognosen är att det justerade ebitda-resultatet visar en medelhög ensiffrig tillväxt under 2019, jämfört med 2018, exklusive efter effekter från införandet av redovisningsstandarden IFRS16.

Men justerar ned investeringsprognos. Prognosen för investeringarna minskas till 2,3-2,6 miljarder kr. Den tidigare prognosen var i spannet 2,6-2,9 miljarder. Neddragningen beror på en senare än väntad utrullning av 5G i Sverige.

Höjer sparmål. Omvandlingen av Tele2 och integrationen med Com Hem innebar att ytterligare 150 miljoner kr i kostnadssynergier realiserades under det tredje kvartalet. Tele2 nådde därmed en årlig besparingstakt motsvarande 650 miljoner kr vid utgången av det tredje kvartalet.

Tele2 höjer därför sitt mål för den årliga besparingstakten till 750 miljoner kr i slutet av 2019. Tidigare mål var att uppnå en årlig besparingstakt på 600 miljoner kr i slutet av 2019.

På banan för att visa tillväxt nästa år. Tele2 utvecklas åt rätt håll och bolaget är på väg mot att åter kunna visa tillväxt, enligt vd. ”Vi är på banan för att få tillväxt nästa år som vi har tänkt oss”, säger vd Anders Nilsson till Nyhetsbyrån Direkt.

– Det är en låg ensiffrig tillväxt från slutkund vi siktar på. Det är väldigt svårt att se om det innebär 1, 2 eller 3 procent. Det ska helt klart vara på andra sidan nollstrecket och det handlar om en gradvis förbättring, säger han.

Jobbig företagsmarknad. Plumpen i protokollet heter företagsmarknaden, där hela marknaden i Sverige har det tufft.

– Marknaden för företagstjänster i Sverige är jobbig och det innebär en negativ effekt på våra intäkter. Vi har en plan som vi jobbar med, men det kommer att ta tid. Det är det området där hela marknaden har utmaningar, säger Anders Nilsson.