Rapport Tele2:s svaga kassaflöde under det fjärde kvartalet oroar analytiker samtidigt som bolaget inte lämnade någon extrautdelning, vilket det fanns vissa förväntningar om i marknaden.

”Vi räknar med mindre estimatrevideringar efter rapporten, men det envist svaga kassaflödet och förväntningar om en extra utdelning kan tynga aktien under dagen”, skriver Ålandsbanken i en morgonkommentar.

Pareto Securities kommer i sin tur att sänka sina estimat för Tele2:s utdelning som en följd av en svagare kassaflödesutveckling än väntat, enligt en kommentar.

Fjärde kvartalets fria kassaflöde till eget kapital sjönk till 454 miljoner kronor, från 1.768 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år. Kassaflödet var klart under snittestimatet som enligt Infront låg på 1.538 miljoner kronor.

Tele2:s vd Kjell Johnsen uppger i bokslutsrapporten att bolaget ur ett kassaflödesperspektiv kommer att adressera några av de utmaningar för rörelsekapitalet som orsakades av extraordinära svängningar i leveranskedjan under 2022.

”Under de senaste två kvartalen har vi fattat ett antal viktiga beslut för att förbättra situationen och vi kommer med stort fokus och beslutsamhet att arbeta oss igenom detta för att återgå till en mer normal situation under kommande kvartal”, skriver han i rapporten.

Tele2 gick in i 2022 med mycket låga lagernivåer och en oro över tillgången på nätverksutrustning, telefoner och annan viktig utrustning. Senare under året uppstod en ketchupeffekt på utbudssidan vilket har bidragit till högre lagernivåer, och bolaget har även behövt se över sin affärsmodell för försäljning av telefoner till följd av högre räntor, enligt vd:n.

Vid 9.50-tiden hade Tele2-aktien backat 4,9 procent.