Rapport Tele2 redovisar ett resultat marginellt högre än förväntningarna. Teleoperatören upprepar också prognosen för helåret 2020. 

Teleoperatören Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.510 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Genomsnittet av 21 analytikerprognoser, som Infront sammanställt, visar på ett underliggande ebitda-al-resultat på 2.468 miljoner kronor för kvartalet.

Försäljningen uppgick till 6.639 miljoner kronor för perioden, att jämföra med Infronts snittestimat på 6.668 miljoner kronor.

Upprepar prognos

Tele2 står fast vid sin guidning för helåret 2020 om att det underliggande ebitda-al-resultatet ska hamna på ungefär samma nivå som under 2019.

Det skriver bolaget i delårsrapporten.

Prognosen baseras på antagandet att den negativa effekten av covid-19 på underliggande ebitda-al-resultatet blir cirka 70-90 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Tidigare bedömning var en negativ resultateffekt om cirka 100–120 miljoner kronor per kvartal under det andra halvåret.

Capex, exklusive spektrum och leasing, väntas uppgå till 2,5-3,0 miljarder kronor 2020, vilket är en upprepning av den tidigare bedömningen.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret på 9,32 miljarder kronor (9,26) och capex väntades bli drygt 2,6 miljarder kronor.

På medellång sikt upprepas målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Solid position med möjligheter till förbättringar

Tele2 har en solid position och en plan att bygga vidare på, men bolagets nytillträdde vd Kjell Johnsen ser även rum för operationella förbättringar för ytterligare värdeskapande, vilket han kommer att adressera och återkomma till framöver.

Det skriver han i Tele2:s rapport för det tredje kvartalet, som är hans första som vd för bolaget.

”Våra huvudsakliga tillväxtfaktorer är konsumentverksamheten i Sverige och de baltiska marknaderna. I Sverige har vi fortsatt att öka antalet kunder som tar del av våra FMC-erbjudanden, men vi har fortfarande mycket potential att förverkliga”, skriver Kjell Johnsen.

Vidare skriver han att det står klart för honom att branschen har utmaningar inom företagsverksamheten i Sverige.

”Trots att vi operatörer levererar tjänster som är allt mer kritiska för samhälle och företag så är företagssegmentet olyckligtvis karakteriserat av komplexa lösningar med otillräcklig lönsamhet. Att förändra detta kommer att ta tid, men genom att optimera vår egna svenska företagsverksamhet för lönsamhet så kan vi förbättra vår förmåga att hantera den konkurrensutsatta marknaden framöver”, skriver han.

Tele2 upprepar sin bedömning om att ytterligare kostnadsbesparingar om minst 1 miljard kronor ska göras under perioden 2020-2022, under bolagets ”transformationsprogram”.

”Vi kommer även att behöva genomgå omfattande och kritisk förändring för att hantera de utmaningar som jag nämnt ovan”, skriver vd:n.