Rapport Tele2 redovisar ett resultat och en försäljning som båda var högre än vad analytikerna väntat sig. Telekomoperatören förväntar sig en låg ensiffrig resultattillväxt för helåret och det blir ingen extra utdelning likt den i fjol. 

Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.483 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.446 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 16 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 7.454 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 7.325 miljoner kronor.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 6:80 kronor per aktie (6:75), att jämföra med snittestimatet på 6:65 kronor.

Bolaget föreslår ingen extra utdelning (13:00 i fjol). Här var 2:70 kronor per aktie väntat i extrautdelning, enligt Infront.

Spår låg ensiffrig resultattillväxt

Tele2 räknar med att det underliggande ebitda-al-resultatet för 2023 visar en låg ensiffrig tillväxt, jämfört med utfallet 2022. Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

Tjänsteintäkterna från slutkund 2023 väntas också visa en låg ensiffrig tillväxt.

”Under 2023 förväntar vi oss att vår tillväxt fortsätter och att vi levererar en låg ensiffrig intäktstillväxt. Med stöd av våra förbättringsinitiativ och intäktstillväxt förväntar vi oss dessutom att leverera en låg ensiffrig tillväxt i ebitda-al och att absorbera effekten av högre räntor och ett betydande inflationstryck på verksamheten. Det är vår tydliga ambition att återgå till en medelhög ensiffrig tillväxt i ebitda-al på medellång sikt, när dessa externa omständigheter avtar”, skriver Tele2:s vd Kjell Johnsen i rapporten.

Prognosen är vidare att capex, exklusive spektrum och leasing, uppgår till 2,8-3,3 miljarder kronor 2023.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2023 på 10,4 miljarder kronor. Utfallet för helåret 2022 blev 10,1 miljarder kronor.

Snittestimatet för capex 2022 låg på drygt 3,3 miljarder kronor, enligt Infront.

På medellång sikt upprepar Tele2 målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet på medellång sikt för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger kvar på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.