Aktie Tele2 och Deutsche Telekom har kommit överens om att sälja T-Mobile i Nederländerna till fonder som förvaltas av Apax Partners och Warburg Pincus för ett företagsvärde om 5,1 miljarder euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

”När transaktionen har slutförts och betalningen har mottagits avser Tele2:s styrelse föreslå en extrautdelning om minst 11 kronor per aktie”, skriver bolaget.

Tele2 ägarandel i T-Mobile i Nederländerna uppgår till 25 procent och Deutsche Telekom äger 75 procent.

Ett totalt företagsvärde om 5,1 miljarder euro för T-Mobile i Nederländerna indikerar ett värde på eget kapital om omkring 860 miljoner euro (i dag omkring 8,8 miljarder kronor) för Tele2:s andel om 25 procent.

I analyser, som publicerades i juli efter att Tele2 släppt sin halvårsrapport, angav flera banker sina estimat över vad en eventuell avyttring av andelen i T-Mobile i Nederländerna skulle kunna innebära.

DNB räknade då med att en försäljning skulle kunna ge ett bidrag till Tele2 om 12 kronor per aktie, som skulle kunna föras över till aktieägarna.

SEB uppskattade då att ett uttåg ur Nederländerna skulle kunna innebära en extrautdelning på 15 kronor per aktie.