Rapport Tele2 rapporterar ett resultat i linje med analytikernas förhandstips. Teleoperatören står också fast vid tidigare prognoser. 

Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.581 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.576 miljoner kronor enligt genomsnittet av 16 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 6.639 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 6.655 miljoner kronor.

Står fast vid tidigare prognoser

Tele2 står fast vid sina prognoser för tjänsteintäkterna och det underliggande ebitda-al-resultatet för helåret 2021.

Tele2 räknar fortfarande med en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet 2021, jämfört med utfallet 2020.

Tjänsteintäkterna från slutkund 2021 väntas liksom tidigare vara stillastående till att visa låg ensiffrig tillväxt.

Prognosen kvarstår om att capex, exklusive spektrum och leasing, uppgår till 2,8-3,3 miljarder kronor 2021.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2021 på 9,7 miljarder kronor.

Det skulle innebära en ökning med 5,1 procent jämfört med utfallet för helåret 2020, som var ett motsvarande resultat på drygt 9,2 miljarder kronor.

Snittestimatet för capex 2021 låg på 3,1 miljarder kronor, enligt Infront.

På medellång sikt upprepar Tele2 målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger kvar på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.