Tele2 prickade förväntningarna

Publicerad 2012-10-18 07:06

Tele2:s delårsrapport var i linje med marknadens förväntningar. Samtidigt höjer bolaget prognosen för den ryska verksamheten.

Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 3.002 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012. Det framgår av Tele2:s delårsrapport.

Analytikerna hade väntat sig ett ebitda-resultat på 3.001 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Försäljningen uppgick till 10.906 miljoner kronor för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 11.073 miljoner kronor.

Tele2 höjer sin prognos för kundbasen i Ryssland och räknar nu med att den når cirka 22,5 miljoner kunder i slutet av 2012. Tidigare prognos var 22 miljoner.