Rapport Teleoperatören Tele2 redovisar en rörelsevinst i linje med marknadens förväntningarna för tredje kvartalet. 

Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.643 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.675 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 7.084 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 6.843 miljoner kronor.

Tele2 upprepar prognosen om en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet 2022, jämfört med utfallet 2021.Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Tjänsteintäkterna från slutkund 2022 väntas, liksom tidigare, visa en låg ensiffrig tillväxt.Prognosen kvarstår också om att capex, exklusive spektrum och leasing, uppgår till 2,8-3,3 miljarder kronor 2022.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2022 på 10,1 miljarder kronor. Utfallet för helåret 2021 blev 9,6 miljarder kronor. Snittestimatet för capex 2022 låg på 3,2 miljarder kronor, enligt Infront.

På medellång sikt upprepar Tele2 målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger kvar på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Teleoperatören Tele2 ser att de utmanande makroekonomiska trenderna förväntas fortsätta, åtminstone under en viss tid. Det skriver vd Kjell Johnsen i rapporten för det tredje kvartalet.

Tele2:s ansträngningar för att reducera kostnader genom transformationsprogrammet hjälper till att absorbera en del av inflationstrycket.

”Över tid och även efter transformationsprogrammet kommer ytterligare ansträngningar till effektivisering att mildra de negativa effekterna och vi bör kunna vänta oss en viss normalisering av energikostnader och inflation på medellång sikt”, framhåller Kjell Johnsen, och fortsätter:

”Med det sagt kommer dessa negativa externa effekter att påverka oss på kort sikt”.

Tele2 hjälps dock något av det tillväxtmomentum som bolaget har genererat de senaste kvartalen, vilket gör att nettoeffekten begränsas, heter det. Tjänsteintäkter från slutkund växte organiskt med 3,5 procent i det tredje kvartalet, samtidigt som Tele2 levererar 1,5 procents tillväxt på underliggande ebitda-al-nivå i en tid med ”signifikanta ökningar av energikostnader och ett generellt inflationstryck”.

Justerat för ökningen av energikostnader (uppgående till ungefär 80 miljoner kronor) i kvartalet skulle tillväxten i ebitda-al ha uppgått till cirka 4,5 procent, enligt vd Kjell Johnsen.”

Detta är en konsekvens av förbättringar i tillförlitlighet, fokus på kundinsikter och moderniserade och mer relevanta affärsmodeller som exempelvis avtalet med Viaplay”, skriver Tele2-chefen.

Utrullningen av 5G uppges fortsätta i god takt. Tele2 har arbetat aktivt med att mildra de leveransproblem som uppstod i slutskedet av pandemin, vilket har lett till en viss utökning av lagerna som har påverkat rörelsekapitalet.

”Detta har hjälpt oss att säkerställa att vi kan bygga framtidens nät inom den planerade tidsperioden”, skriver Kjell Johnsen.