Placera Pareto tar in Tele2 i sin svenska månadsportfölj för november, samtidigt som Lundin Mining plockas bort efter att aktien presterat starkt i oktober. Det framgår av ett marknadsbrev.

”Tele2 levererade en stark rapport för det tredje kvartalet med god stabilitet inom den svenska marknaden samtidigt som den starka tillväxten inom Baltikum fortsatte”, noterar Pareto.

Analyshuset lyfter vidare fram att Tele2 har goda förutsättningar för att bibehålla en ”attraktiv” direktavkastning om 7-8 procent för verksamhetsåret 2020.

”Aktien har den senaste tiden underpresterat den bredare europeiska sektorn men även dess nordiska sektorkollegor, och nu råder ett bra ingångsläge i aktien”, skriver Pareto.