Rapport Tele2:s resultat kom in marginellt under analytikernas förväntningar. Samtidigt konstaterar teleoperatören att samgåendet med Com Hem, som stått i fokus för den svenska verksamheten, gjort framsteg snabbare än förväntat.

Tele2:s justerade rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 2.502 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Genomsnittet av fyra analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt, visar på ett justerat ebitda-resultat på 2.515 miljoner kronor för kvartalet.

Ebitda-marginalen på justerad bas blev 36,8 procent, mot snittestimatet på 36,5 procent.

Försäljningen uppgick till 6.794 miljoner kronor för perioden, att jämföra med Infront Datas snittestimat på 6.889 miljoner kronor.

Underliggande marginal i Sverige ökade

Tele2:s underliggande ebitda-marginal för Sverigeverksamheten uppgick till 33 procent under andra kvartalet, exklusive IRFS 16. Det kan jämföras med proforma 31 procent. Proforma är som om Com Hem ingick i Tele2 under jämförelseperioden.

”Samgåendet med Com Hem, som stått i fokus för den svenska verksamheten, gjorde framsteg snabbare än förväntat och kostnadssynergier på cirka 100 miljoner kronor påverkade resultatet under kvartalet”, skriver Tele2.

Nettoeffekten i underliggande ebitda-resultat uppvägdes delvis av intäktsminskning och investeringar i verksamheten.

Integrationskostnader på 227 miljoner kronor relaterade till Com Hem-fusionen har tagits under kvartalet och uppgår till sammanlagt 592 miljoner kronor sedan integrationsprogrammets början.

Omsättning och totala tjänsteintäkter från slutkund minskade med 2 procent till följd av fortsatt tillbakagång för äldre fasta tjänster inom både konsument- och företagssegmenten, medan tillväxten för mobila tjänsteintäkter från slutkund var positiv.

Underliggande ebitda exklusive IFRS 16 ökade med 3 procent till följd av kostnadssynergier kopplat till integrationen och omstruktureringen, delvis uppvägt av nedgång i tjänsteintäkter till slutkund och investeringar i FMC-produkter.

Upprepar helårsprognos

Tele2 upprepar sina prognoser för helåret 2019, förutom prognosen för capex-investeringarna som justeras för att reflektera att Kroatien nu rapporteras som avvecklad verksamhet. Det skriver bolaget i delårsrapporten.

Prognosen vad gäller investeringarna, capex, uppgår nu till 2,6-2,9 miljarder kronor, exklusive Kroatien. Tidigare prognos var 2,9-3,2 miljarder kronor under 2019.

Prognosen kvarstår om att det justerade ebitda-resultatet visar en medelhög ensiffrig tillväxt under 2019, jämfört med 2018, exklusive efter effekter från införandet av redovisningsstandarden IFRS16.

Snittestimatet av fyra analytikers prognoser, som Infront Data samlat in, låg inför rapporten på ett ebitda-resultat på 9,4 miljarder kronor för 2019. För 2018 uppgick ebitda, proforma inklusive Com Hem, till 9,0 miljarder kronor.

Tele2 upprepar alltså också bedömningen om att tjänsteintäkterna från slutkund blir i stort sett oförändrade 2019 jämfört med 2018 eftersom tillväxtdrivande initiativ successivt rullas ut och beräknas ha effekt kommande år, heter det i rapporten.