Kvartalsrapport Tele2 slog förväntningarna under andra kvartalet. Försäljningen låg på drygt 6,5 miljarder kr.

Teleoperatören Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.372 miljoner kr för det andra kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.285 miljoner kr enligt genomsnittet av 18 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 6.572 miljoner kr, att jämföra med analytikernas snittestimat på 6.562 miljoner kr.

Teleoperatören Tele2 höjer sina prognoser för tjänsteintäkterna och det underliggande ebitda-al-resultatet för helåret 2021.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Nu räknar Tele2 med en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet 2021. Det är en höjning från den tidigare prognosen om en ökning på 2-4 procent, jämfört med utfallet 2020.

Tjänsteintäkterna från slutkund 2021 väntas nu vara stillastående till att visa låg ensiffrig tillväxt, vilket är en uppjustering från den tidigare bedömningen om att tjänsteintäkterna 2021 skulle vara på ungefär samma nivå som under 2020.

Liksom tidigare väntas capex, exklusive spektrum och leasing, uppgå till 2,8-3,3 miljarder kr 2021.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2021 på närmare 9,6 miljarder kr.

Det skulle innebära en ökning med 3,7 procent jämfört med utfallet för helåret 2020, som var ett motsvarande resultat på drygt 9,2 miljarder kronor.

Snittestimatet för capex 2021 låg på 3,1 miljarder kr, enligt Infront.

På medellång sikt upprepar Tele2 målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger kvar på 2,8–3,3 miljarder kr under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Tele2 har haft en stark tillväxt i det underliggande ebitda-al-resultatet under första halvan av året, men bolaget förväntar sig inte att hålla samma nivå under andra halvan.

Det skriver Tele2:s vd Kjell Johnsen i rapporten för det andra kvartalet.

Skälet anges vara att bolaget vill ha flexibiliteten att investera i hållbar tillväxt, så att det har en stark drivkraft med sig in i 2022.

”Med det sagt så ser prognoserna för tjänsteintäkter från slutkund och underliggande ebitda-al bättre ut för helåret än vad vi förväntade oss i februari, vilket leder till att vi ökar guidningen för 2021”, skriver Kjell Johnsen.

Under det andra kvartalet avtog några av de motgångar från pandemin som har hindrat Tele2 från att växa under det senaste året.

”Roamingintäkter är nu ungefär på samma nivåer som föregående år och andra affärsområden som särskilt påverkades av pandemin, så som TV och mobilkontantkort har stabiliserats. Detta kombinerat med ett framgångsrikt utförande av vår merför-mer strategi ledde till tillväxt i den svenska konsumentverksamheten”, skriver Kjell Johnsen.

Även om marknadsförutsättningarna med ett samhälle som helhet fortfarande är kvar i ett pandemiläge, är bra för Tele2:s marginaler eftersom de håller de kommersiella kostnader nere, ser bolaget fram emot en tillbakagång till det normala.

”När samhället gradvis återgår till det normala under andra halvan av 2021 så kommer även det kommersiella momentumet att göra det”, skriver Kjell Johnsen.

Vidare uppger Kjell Johnsen att Tele2 är på god väg att nå sin målsättning om att få se ett trendskifte för företagsverksamheten i Sverige under 2021 och en stabilisering 2022.

Tele2:s transformationsprogram löper enligt plan och nu har en årlig besparingstakt om 350 miljoner kronor realiserats.

Det skriver vd Kjell Johnsen i rapporten för det andra kvartalet.

Han uppger att bolaget är på god väg mot målet att ha en årlig besparingstakt om 500 miljoner kronor i slutet av det här året och om minst 1 miljard kr i slutet av 2022.