Com Hem rusar och Tele2 rasar efter fusionsbeskedet

Publicerad 2018-01-10 07:22

Fusion (uppdaterad) Com Hems aktie stiger kraftigt efter beskedet om ett samgående med Tele2 vars aktie däremot sjunker.

Tele2 och Com Hem går samman för att skapa en ”ledande integrerad operatör”. Fusionen kommer att genomföras genom att Com Hem absorberas av Tele2 i ett bolag som ännu så länge kallas för Nya Tele2.

Som fusionsvederlag kommer Com Hems aktieägare att erhålla 37,02 kronor kontant och 1,0374 nya B-aktier i Tele2 för varje aktie i Com Hem.

Baserat på den volymvägda genomsnittskursen under de senaste trettio handelsdagarna för Tele2:s B-aktie värderar erbjudandet Com Hem till 146,00 kronor per aktie, vilket innebär en premie om 15,9 procent. Jämfört med slutkursen på tisdagen är premien 11,8 procent.

Tele2 och Com Hem kommer att göra ordinarie utdelningar för 2017 till sina respektive aktieägare till ett belopp om 4 kronor per aktie för Tele2s aktieägare och 6 kronor per aktie för Com Hems aktieägare.

Tele2:s och Com Hems största aktieägare Kinnevik har åtagit sig att rösta för fusionen vid respektive extra bolagsstämma och att inte sälja några aktier i Tele2 eller Com Hem (eller i Nya Tele2) under en period om sex månader efter genomförandet av fusionen.

Com Hems vd tar över

Det nya Tele2 som skapas genom att Tele2 går ihop med Com Hem kommer att få Com Hems vd Anders Nilsson som vd.

Allison Kirkby kommer att fortsätta som Tele2s vd fram till fusionens genomförande och kommer att säkerställa en smidig övergång, skriver bolagen. Utöver hennes normala åtaganden som vd kommer hon att övervaka den initiala integrationsplaneringen och den regulatoriska processen.

Om fusionen inte genomförs kommer Allison Kirkby att fortsätta vara vd för Tele2.

”Jag är övertygad om att jag vid fusionens genomförande kommer att lämna över ett bolag i väldigt god form och med Anders Nilsson och Tele2s nuvarande koncernledning är bolaget i goda händer att bli ännu mer framgångsrikt i framtiden”, kommenterar hon.

Anders Nilsson kommer tillsammans med Tele2s koncernledning att ansvara för att genomföra integrationen av bolagen och leverera de strategiska målen, heter det.

Vid genomförandet av fusionen förväntas Andrew Barron, nuvarande styrelseordförande för Com Hem, tillsammans med ytterligare minst en styrelseledamot från Com Hem, att ingå i styrelsen för Tele2, som kommer att ledas av Tele2s föreslagna styrelseordförande Georgi Ganev.

Synergieffekter på 900 miljoner

Tele2:s fusion med Com Hem väntas ge totala årliga synergier om cirka 900 miljoner kronor, hänförliga till run-rate opex-, capex-, och intäktssynergier, som förväntas uppnås inom fem år. Dessa förväntas bidra positivt till fritt kassaflöde per aktie för Tele2 från första året efter genomförandet.

Vad gäller opex- och capexsynergier förväntas dessa uppgå till cirka hälften av de totala årliga synergierna, varav huvuddelen utgörs av opexsynergier. Majoriteten av Nya Tele2s förväntade opexsynergier förväntas uppstå genom effektiviseringar inom nätverk, it och infrastruktur, optimering av kundservice, försäljning och marknadsföring, samt kostnadsminskningar inom förvaltning och administration. Förväntade capexsynergier inkluderar optimering av investeringar inom it och nätverk. Det förväntas att opex- och capexsynergiernas fulla effekt kommer att uppnås fem år efter transaktionens genomförande, med cirka 65 procent av run-rate och capexsynergierna realiserade inom tre år och 80 procent inom fyra år.

Vad gäller intäktssynergier väntas totala intäktssynergierna, vad avser påverkan på justerad ebitda, vara cirka hälften av de totala årliga synergierna.

”Majoriteten av de förväntade intäktssynergierna förväntas uppstå som ett resultat av Nya Tele2s accelererade tillväxt som drivs av bland annat möjligheten att erbjuda ett komplett utbud av kompletterande anslutning och digitala tjänster till den svenska marknaden och genom korsförsäljning till respektive bolags kundbas”, heter det.

Det förväntas att intäktssynergiernas fulla effekt kommer att uppnås fem år efter transaktionens genomförande.

Integrationskostnaderna för fusionen mellan Tele2 och Com Hem väntas uppgå till totalt cirka 600 miljoner kronor, varav den stora majoriteten förväntas uppkomma under de tre första åren efter genomförandet av transaktionen.

Com Hem rusar – Tele2 rasar

Com Hems aktie stiger kraftigt på börsen på onsdagen medan Tele2 B faller tungt. Följ aktierna här:

{Chart}