Tele2 står fast vid utdelningsprognos

Publicerad 2016-10-20 07:11

Rapport Tele2:s resultat exklusive avskrivningar var bättre än väntat. Men teleoperatören tvingas ta en miljardnedskrivning i Nederländerna. Tele2 meddelar också att utdelningspolicyn står fast vilket innebär en utdelningshöjning om 10 procent i år.

Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.562 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.336 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Ebitda-marginalen blev 22,4 procent, mot väntade 19,3 procent.

Försäljningen uppgick till 6.961 miljoner kronor för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 6.906 miljoner kronor.

Bolaget gör en nedskrivning av goodwillvärdet i Holland på 2.456 miljoner kronor.

Resultat före skatt landade på 1.901 miljoner kronor.

Står fast vid utdelningspolicyn

Tele2 står fast vid sin treåriga progressiva utdelningspolicy. Bolaget förtydligar samtidigt att det avser betala en utdelning som i absoluta termer är 10 procent högre än föregående års utdelning på 2.389 miljoner kronor.

Det skriver Tele2 i delårsrapporten.

Detta reflekterar tidsaspekten av företrädesemissionen som sker i slutet av 2016, uppger bolaget.

”Räkenskapsåret 2016 är det sista året av den nuvarande treåriga progressiva utdelningspolicyn och vi kommer uppdatera guidningen för vår framtida utdelningspolicy när vi offentliggör resultatet för fjärde kvartalet i januari 2017”, skriver bolaget i rapporten.

Liksom tidigare uppger Tele2 att det kommer att söka tillåtelse att betala extrautdelning när det har överskott av kapital. Efter beslut av årsstämman 2016 har Tele2 mandat att återköpa upp till 10 procent av aktiekapitalet.