Besvikelse från Tele2

Publicerad 2013-10-22 07:57

Rapport Teleoperatörens rörelseresultat för tredje kvartalet var lägre än väntat. Samtidigt tvingas bolaget sänka sina finansiella mål.

Teleoperatören Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.523 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.608 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Ebitda-marginalen blev 20 procent, mot väntade 21,3 procent.

Försäljningen uppgick till 7.529 miljoner kronor för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 7.561 miljoner kronor.

Teleoperatören Tele2 står fast vid sin bedömning om att capex-investeringarna för koncernen under 2013 uppgår till 5,7 miljarder kronor. Analytikerna räknade inför rapporten med att capex för innevarande år skulle uppgå till 5,5 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Sänker målen

Teleoperatören Tele2 sänker sina finansiella mål för 2015. Bolaget räknar nu med en total omsättning om 32,5-33,5 miljarder kronor 2015. Den tidigare prognosen löd på en omsättning om 35,6 miljarder

Det framgår av delårsrapporten.

Ebitda-resultatet 2015 väntas nu uppgå till 6,7-7,3 miljarder kronor, en sänkning från den tidigare uppskattningen om minst 8,3 miljarder kronor.

Sänkningen hänvisas till högre rörelsekostnader och ökad prispress på medellång sikt, då Tele2 måste lägga mer tid och resurser på att flytta över bolagets kunder till nästa generations mobila tjänster. Dessutom har utvecklingen för fastlinjetjänster försämrats, framgår det vidare.

Samtliga verksamheter ska på lång sikt nå en avkastning på sysselsatt kapital på 20 procent, upprepar Tele2.

”Snabbare förändringstrend”

Teleoperatören Tele2 uppger att förändringen i industrin går snabbare än väntat.

”Även om vi ser detta som en positiv trend på lång sikt leder det till ökade rörelsekostnader och fortsatt prispress på kort sikt. Dessa förändringar i kombination med försämrad utveckling för fastlinjetjänster, gör att vi reviderat vår finansiella guidning”, skriver bolagets vd Mats Granryd i en kommentar i delårsrapporten.

Kunderna går från rörliga prisplaner till paketerbjudanden i en snabbare takt än vad Tele2 tidigare förväntat och fokus för prisplanerna förflyttas allt mer från röst till data, i och med att kundernas vanor förändras.

Trots denna förändring kommer bolaget att hålla en stadig kurs och undvika strategiska kovändningar, heter det. Tele2 ska fortsatt ha fokus på sina fyra största marknader.