Tele2 slår prognosen

Publicerad 2014-02-07 07:57

Rapport Teleoperatören redovisar ett något högre resultat än vad analytikerna väntat sig. Vd:ns målsättning är att under året skingra osäkerhet kring bolaget.

Teleoperatören Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.461 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.450 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Ebitda-marginalen blev 19,0 procent, mot väntade 18,8 procent.

Försäljningen uppgick till 7.568 miljoner kronor för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 7.711 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 4:40 kronor per aktie (7:10), att jämföra med förväntade 4:41 kronor. Tele2 har tidigare uppgett att utdelningen för 2013 skulle uppgå till cirka 4:40 kronor per aktie.

Något lägre prognos för 2014

Teleoperatören Tele2 räknar med att nettoomsättningen uppgår till cirka 30,0 miljarder kronor 2014 och att ebitda-resultatet blir cirka 6,0
miljarder kronor.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Analytikerna räknade inför rapporten med en omsättning på 30,7 miljarder kronor och ett ebitda-resultat på 6,3 miljarder kronor 2014, enligt SME Direkt.

Bolaget spår vidare att capex-investeringarna för koncernen under 2014 uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor. Här låg förväntningarna hos analytikerna på capex-investeringar på 4,3 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Resultatet av licensauktionen i Norge och försäljningen av svenska kabelverksamheten har tagits hänsyn till i prognoserna.

Ska skingra osäkerhet kring bolaget

Tele2 vill skingra osäkerheten kring bolaget vilket bland annat innefattar situationen i Norge.

Det säger vd Mats Granryd i sin kommentar till bokslutet.

”Jag ser 2014 som ett år då vi skingrar osäkerheten kring Tele2. Tillväxten på det mobila området måste fortsätta i både Nederländerna och Kazakstan. Tele2 Sverige ska befästa sin ställning som ledande inom mobila datatjänster. Situationen i Norge kommer att hanteras så att det maximerar värdet för våra aktieägare”, säger vd Mats Granryd.

Tele2:s mål i Nederländerna är att bibehålla en stabil fast bredbandsverksamhet för privatkunder, fortsätta ta marknadsandelar inom företagssegmentet samt öka tempot i den mobila verksamheten.

”Utrullningen av vårt mobila nätverk går enligt plan, med flera hundra 4G basstationer klara. Under 2014 kommer vi att fortsätta att investera i den holländska marknaden för att ytterligare driva på de mobila tillväxtmöjligheterna”, säger Mats Granryd.

Han lyfter även fram den vändning som börjar synas i Kroatien.

”Den lokala ledningsgruppen har gjort ett fantastiskt arbete med begränsade resurser. Förhoppningsvis är det här början på en ny värdeskapande trend i Kroatien”, säger han.