Tele2 gör extrautdelning

Publicerad 2017-01-26 07:14

Rapport Tele2 levererar en stark rapport där både resultat och försäljning var betydligt högre än väntat. Teleoperatören tänker dessutom göra en extrautdelning till aktieägarna.

Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.459 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.295 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Ebitda-marginalen blev 17,8 procent, mot väntade 16,5 procent.

Försäljningen uppgick till 8.217 miljoner kronor för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 7.854 miljoner kronor.

Inför ny utdelningspolicy

Tele2 avser att föreslå en utdelning om 4:00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017. Från och med räkenskapsåret 2019 förväntar sig bolaget att utdelningen täcks av det fria kassaflödet som koncernen genererar.

Det är bolagets nya utdelningspolicy, enligt bokslutsrapporten.

Bolaget kommer att söka tillåtelse att betala extrautdelning när Tele2 har överskott av kapital.

För räkenskapsåret 2016 har styrelsen beslutat att föreslå en ordinarie utdelning på 5:23 kronor per ordinarie A- eller B-aktie till årsstämman i maj 2017 (5:35), vilket innebär en ökning med 10 procent jämfört med den absoluta utdelningen för föregående år. Räkenskapsåret 2016 är det sista året i den nuvarande 3-åriga utdelningspolicyn.

Analytikernas genomsnittprognos löd på en utdelning om 5:21 kronor per aktie för 2016 och 4:27 kronor för 2017, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Efter beslut på årsstämman 2016 har Tele2 mandat att återköpa upp till 10 procent av aktiekapitalet.

Prognos för 2017

Tele2 räknar med att ebitda-resultatet för 2017 uppgår till 5,9-6,2 miljarder kronor och att nettoomsättningen blir mellan 31 och 32 miljarder kronor.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Analytikernas snittestimat låg inför rapporten på ett ebitda-resultat på 6,1 miljarder kronor för 2017 en omsättning på 31,8 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Tele2 spår att den procentuella tillväxten för mobila tjänsteintäkter från slutkund blir i ett ensiffrigt mittenspann under 2017.

Bolaget räknar också med investeringarna för koncernen under 2017 uppgår till mellan 3,8 och 4,1 miljarder kronor. Här låg förväntningarna hos analytikerna på capex-investeringar på 3,8 miljarder kronor, enligt SME Direkt.