Tele2 över förväntan

Publicerad 2015-04-21 07:39

Rapport Teleoperatören Tele2:s rapport var bättre än väntat, både när det gäller resultat och omsättning. Även marginalen överraskade på uppsidan.

Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.428 miljoner kronor för det första kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.409 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Ebitda-marginalen blev 22 procent, mot väntade 21,9 procent.

Försäljningen uppgick till 6.511 miljoner kronor för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 6.419 miljoner kronor.

Upprepar prognoser för helåret 2015

Bolaget räknar fortfarande med att omsättningen för kvarvarande verksamhet under 2015 kommer att uppgå till 25,5-26,5 miljarder kronor (26,0) och att ebitda-resultatet blir mellan 5,8 och 6,0 miljarder kronor 2015 (5,9).

Analytikerna räknade inför rapporten med en omsättning 2015 på 26,7 miljarder kronor och ett ebitda-resultat på 6,0 miljarder kronor 2015 exklusive Norge, enligt SME Direkt.

Tele2 upprepar också att den procentuella tillväxten för mobila tjänsteintäkter från slutkund blir i ett ensiffrigt mittenspann.

Liksom tidigare spår Tele2 att investeringarna för koncernen under 2015 kommer uppgå till 3,8-4,0 miljarder kronor. Här låg förväntningarna hos analytikerna på capex-investeringar på 3,9 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Bolaget räknar fortfarande med att investera cirka 200 miljoner kronor i produktivitetsprogrammet Challenger under 2015. Investeringarna kommer att hanteras som en engångshändelse och är exkluderat i ebitda-guidningen.