Sämre än väntat för Tele2

Publicerad 2016-07-21 10:05

Rapport Teleoperatören Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1 087 miljoner kr för det andra kvartalet 2016. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1 111 miljoner kr, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Ebitda-marginalen blev 16,3 procent, mot väntade 16,9 procent.

Försäljningen uppgick till 6 668 miljoner kr för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 6 578 miljoner kr.

Tele2 står fast vid sina prognoser för helåret 2016. Bolaget räknar fortfarande med ett ebitda-resultat på 4,6-5,0 miljarder kr för 2016 och en omsättning på 26-27 miljarder kr.

Analytikernas snittestimat låg inför rapporten på ett ebitda-resultat på 4,8 miljarder kr 2016 en omsättning på 26,9 miljarder kr, enligt SME Direkt.

Tele2 spår liksom tidigare att den procentuella tillväxten för mobila tjänsteintäkter från slutkund blir i ett ensiffrigt mittenspann under 2016.

Bolaget upprepar också att investeringarna för koncernen under 2016 väntas uppgå till 3,7-4,1 miljarder kr. Här låg förväntningarna hos analytikerna på capex-investeringar på 4,1 miljarder kr, enligt SME Direkt.